नायव महाप्रबन्धक (वित्त) पदको प्रस्तुतीकरण र

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

मिति २०७०।१२।१७ गते गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना अनुसार नायव महाप्रबन्धक (वित्त) तह (११) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदबारहरुको  प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता मिति २०७१।०२।०७ गते बुधबार विहान ७ बजे कायम गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उम्मेदवारहरुले आवेदनकासाथ पेश गरेको प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सहित कम्पनीले प्रदान गरेको प्रबेश–पत्र लिई तोकिएको दिन समयमै उपस्थित हुन यसै सुचना मार्फत जानाकारी गराईन्छ ।

पदपुर्ति उपसमिति

 

Updates

» Unaudited Financial Statement for the Fourth Quarter, Fiscal Year 2073/74
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) पदमा व्यवस्थापन करारद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
» रेमिट हाइड्रो लिमिटेड - परियोजना निर्देशक (तह १०) को विज्ञापन नं. १-२०७३।७४ रद्द गरिएको सूचना
» पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Detailed Engineering Design and Tender Document Preparation of Access Road and Bridges of Ghunsa Khola Hydroelectric Project and Simbuwa Khola Hydroelectric Project