नायव महाप्रबन्धक (वित्त) पदको प्रस्तुतीकरण र

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

मिति २०७०।१२।१७ गते गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना अनुसार नायव महाप्रबन्धक (वित्त) तह (११) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदबारहरुको  प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता मिति २०७१।०२।०७ गते बुधबार विहान ७ बजे कायम गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानाकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उम्मेदवारहरुले आवेदनकासाथ पेश गरेको प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सहित कम्पनीले प्रदान गरेको प्रबेश–पत्र लिई तोकिएको दिन समयमै उपस्थित हुन यसै सुचना मार्फत जानाकारी गराईन्छ ।

पदपुर्ति उपसमिति

 

Updates

» Re-Invitation for Sealed Quotation for the supply and delivery of Motorcycles
» Unaudited Financial Statement for the Third Quarter, Fiscal Year 2073/74
» Remit Hydro - Extension/Amendment Notice against Inviting Expression of Interest for Updated Feasibility Study and Detailed Engineering Design of Ghunsa Khola Hydroelectric Project
» Remit Hydro - Expression of Interest (EOI) for Updated Feasibility Study and Detailed Engineering Design of Ghunsa Khola Hydroelectric Project
» Unaudited Financial Statement for the Second Quarter, Fiscal Year 2073/74
» नगद लाभांस वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
» प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
» Fifth Annual Report 2072-73